top of page

Søndag 30. juli var siste Mølle-Søndag i år.

Noen få bilder fra: "Festningsverker fra Napoleonskrigen langs kysten her" som var temaet.

Arild Foldestad kåserte om - en vanskelig tid.

Kriger herjet Europa. Nøytralitet ble umulig. Våre venner britene ble fiender som konfiskerte skip og plyndret langs kysten.

Kystforsvar måtte oppbygges. I den viktige Langesundsfjorden ble kanonbatterier bygd. .....
53 views0 comments
bottom of page