top of page

Nesjarheftet 2021 - 2022

Årstall
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022


2021 - 2022

2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022
2021 - 2022

Forfatters etternavn

Redaksjonen

Rimstad

Redaksjonen

Halvorsen

Rimstad

Hansen og Foldvik

Andresen

Halle

Tanggaard

Tanggaard

Berven og Foldvik

Knutsen

Redaksjonen

Røed Dvergastein Fjelltveit

Melau

Wiklund Norli

Wabakken og Halvorsen

Bredal

Hansen

Melau

 

Høydal

Bøe

Redaksjonen

Redaksjonen

Redaksjonen

Forfatters

  fornavn

 

Knut

 

Steinar

Knut

Tove og Åge

Edle

Thor S.

Jan

Jan

Tore og Åge

Laila

 

Hanne

Nils

Anita

Trude og Steinar

Jan Einar

Tove

Nils

 

Hallgrim

Arild

Artikler

Historielagets eiendommer

Vil du være med å lage Nesjarheftet - og en takk!

Årsberetning for Brunlanes Historielag 2021-2022

Kisteskjoldet etter sogneprest Budde i Brunlanes

Den første engelske turist i Helgeroa

Influensaepediminen"Spanskesyken"

Med fly og lastebåt til Tenerife i 1938

Helgeroafergene

Gjeterøya - gårdsbruk og naturreservat

Spritkongen Roy Hermansen

Brunlanes halmlutingsanlegg

Slik opplevde vi krigen på Skitnerød gård

Strømkrise i Brunlanes for ca. 80 år siden - også

Bergs skolekorps 50 år

Rakkekjerringa satte spor i miljøet

Livet ved masovnen i Barkevik på 1700 tallet

Edviin B. Wabakken krigsseiler med gudstro

Et ørlite tilbakeblikk på Kjærstranda og Posten

Mer om bygdeoriginalen Karl Fute

Utviklingen av folkestyret i Norge og innføringen av formannskapslovene. Et 185 års jubileum.

Der landevei og sjø møtes

Den store Amerikaferden - et skipsforlis og et besøk

Brunlanes: Oppgaver i regning 1953

Skolebilde: Nevlunghavn skole 1947

Sponsorer

Side

s.2

s.3

s.4

s.6

s.12

s.16

s.22

s.27

s.36

s.47

s.52

s.59

s.64

s.65

s.73

s.77

s.85

s.92

s.104

 

s.106

s.110

s.125

s.137

s.138

s.139

bottom of page