top of page

Fra Larvik Teaterforenings oppsetting av "Slaget ved Nesjar" på Mølen i 2008 Foto: Arkivfoto Sigrid Ringnes

Kilde:  Østland Posten 25.03.2011.

Slaget ved Nesjar

 

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

 

Slaget ved Nesjar er den første nøyaktige daterte hendelsen i norsk historie. Det skjedde palmesøndag 25. mars 1016 ved Mølen og Værvågen utenfor Helgeroa i BrunlanesLarvik.

Det blir betraktet som ett av de mest avgjørende slag og det største sjøslaget i norsk historie.

I slaget seiret Olav Haraldsson (Olav den hellige) over en rekke av de mektigste norske høvdingene anført av Svein Jarl.

Med dette tok Olav Haraldsson et viktig steg i den lange prosessen mot kristningen og samlingen av Norge.

Skjønt historikerne er uenige om utstrekningen av sagatidens Nesjar, er de likevel tilbøyelige til å henlegge slaget til det sørvestre hjørnet av Brunlanes.

Fra Nesjarheftet, årsskrift Brunlanes Historielag 2011-2012. Side 5.

 

Å feire et tusenårsjubileum er sjelden kost her på berget. 25. mars 2016 et det tusen år siden dette viktige slaget i norgeshistorien. Det var et avgjørende sjøslag som ble utkjempet ute på Neset (Brunlanes) - på Nesjar. Det var det første slaget som er datofestet i vår tids historie.

Palmesøndag for snart 1000 år siden møttes Svein Jarl og Olav Haraldson (den Hellige) til kamp ute på Ringa ved Mølen. Snorre skriver at hærene møttes inne ved Grenmar, altså Grenlandsområdet. Selv om vi ikke har noe håndfaste bevis for at det var her de møttes, peker dette området seg klart ut.

Sjøslag i denne tiden var mann mot mann, langtrekkende våpen hadde de ikke. Når de krigførende partene nærmet seg hverandre, brukte de pil og bue og spyd i første fase, men den avgjørende kampen foregikk når båtene ble bundet fast til hverandre og øks og sverd ble brukt.

Som kjent gikk Olav seirende ut av dette slaget.

Norge på tusentallet besto av mange småkonger som hver for seg

kjempet for å få et større område. Svein Jarl behersket Trøndelag og

en del av Vestlandet, mens Olav rådde over områdene rundt

Oslofjorden - det som gikk under navnet Viken. Slaget på Nesjar var

en viktig seier for Olav Haraldson, for å få Norge samlet til ett rike.

 

 

bottom of page