top of page

Foto: Roy Myrland,

www.langsveien.no

I den nedlastede Excel fila kan dere også søke.

Det gjøres slik:

 1. Dere åpner fila i Excel

 2. Øverst i høyre hjørne ser dere at det står Søk etter og merk. Trykk på knappen med venstre musknapp. Gjør dere det, får dere opp en meny

 3. Øverst på denne menyen står Søk. Trykk på Søk med venstre musknapp.

 4. Nå får dere opp en dialogboks som heter Søk etter. Der kan dere fylle inn et søkeord.  Så trykker dere inn knappen Søk etter. Nå leiter programmet gjennom innholdet og stopper der hvor søkeordet først finnes. For å se om søkeordet finnes flere steder, trykker dere på Søk etter Neste.  Søkeordet kan være hva som helst, f.eks. forfatter eller bare et enkelt ord.

 

Dersom dere vil skrive ut innholdet i Nesjarheftene fra 1977 – 2020

 

 1. Fil oppe i venstre hjørne og så

 2. Skriv ut. Dere får opp en meny.

 3. Velg Få plass til alle kolonner på en side, viss dere vil skrive ut alle sidene. Denne finner dere nederst på menyen. Mulig dere må klikke på den lille pila som peker nedover for å få fram nevnte punkt.

 4. Viss dere bare vil skrive ut ei side eller et hefte, går dere inn i fila igjen.

 5. Marker alle postene på nevnte hefte, f.eks. hefte 2003 – 2004.

 6. Så går dere tilbake til Skriv ut

 7. Nå velger dere Skriv ut merket område. Dette punktet finner dere øverst på valga dere kan foreta for utskrift.

Nesjar heftet.

Nesjarheftet utkommer hvert annet år.

 

Men hva inneholder det ?

 

Jo, masse historie fra vårt distrikt - gamle Brunlanes kommune.

Alle heftene er til salgs for kr 100,-    

Henvendelse: Leder av historielaget.

 

Klikk her og se innholdsfortegnelsen... :

bottom of page