top of page
Fyll inn med navn og
e-postadresse.
Bekreft at du godkjenner 
"Ja, jeg tillater at nyhetsbrev og e-post kan sendes til meg".
Avslutt med "Subscribe" for å sende meldingen til oss .

Du kan i skjemaet velge å motta

e-post med HTML eller i Text format. Text gir ingen bilder eller linker til hjemmeside eller dokumenter. Du må i så fall søke opp nyhetene på hjemmesiden.

Vi anbefaler html -format.

NB.

Om du skulle finnes i listen fra før av, men ikke har godkjent GDPR -reglene tidligere, vil du i skjemaet få beskjeden at "e-posten din" er alt lagt til i listen Brunlanes Historielag - og - "Klikk her for å oppdatere din profil"
Gjør dette, og du vil komme til en bekreftelse om at du er et menneske > svar ved å huke av i boksen , og en
e-post blir sendt deg.
Åpne denne og klikk på linken, og du kommer til oppdaterings-skjemaet, hvor du kan huke av i boksen, for at du tillater å motta nyhetsbrevet..
bottom of page