top of page

58 items found for ""

Other Pages (56)

  • Godt nytt år | brunlaneshistorielag

    ​ ​ Vi ønsker Godt Nytt År til både gamle ​ og ​ nye medlemmer

  • Kopi av Nesjar heftet 2013 -2014 | brunlaneshistorielag

    Nesjarheftet 2021 - 2022 Årstall 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 2021 - 2022 Forfatters etternavn Redaksjonen Rimstad Redaksjonen Halvorsen Rimstad Hansen og Foldvik Andresen Halle Tanggaard Tanggaard Berven og Foldvik Knutsen Redaksjonen Røed Dvergastein Fjelltveit Melau Wiklund Norli Wabakken og Halvorsen Bredal Hansen Melau Høydal Bøe Redaksjonen Redaksjonen Redaksjonen Forfatters fornavn Knut Steinar Knut Tove og Åge Edle Thor S. Jan Jan Tore og Åge Laila Hanne Nils Anita Trude og Steinar Jan Einar Tove Nils Hallgrim Arild Artikler Historielagets eiendommer Vil du være med å lage Nesjarheftet - og en takk! Årsberetning for Brunlanes Historielag 2021-2022 Kisteskjoldet etter sogneprest Budde i Brunlanes Den første engelske turist i Helgeroa Influensaepediminen"Spanskesyken" Med fly og lastebåt til Tenerife i 1938 Helgeroafergene Gjeterøya - gårdsbruk og naturreservat Spritkongen Roy Hermansen Brunlanes halmlutingsanlegg Slik opplevde vi krigen på Skitnerød gård Strømkrise i Brunlanes for ca. 80 år siden - også Bergs skolekorps 50 år Rakkekjerringa satte spor i miljøet Livet ved masovnen i Barkevik på 1700 tallet Edviin B. Wabakken krigsseiler med gudstro Et ørlite tilbakeblikk på Kjærstranda og Posten Mer om bygdeoriginalen Karl Fute Utviklingen av folkestyret i Norge og innføringen av formannskapslovene. Et 185 års jubileum. Der landevei og sjø møtes Den store Amerikaferden - et skipsforlis og et besøk Brunlanes: Oppgaver i regning 1953 Skolebilde: Nevlunghavn skole 1947 Sponsorer Side s.2 s.3 s.4 s.6 s.12 s.16 s.22 s.27 s.36 s.47 s.52 s.59 s.64 s.65 s.73 s.77 s.85 s.92 s.104 s.106 s.110 s.125 s.137 s.138 s.139

  • Brunlanes Historielag

    Koselige selskapslokaler til leie i Herredshuset Bryllup / konfirmasjoner / bursdager / møter... Flere bilder fra herredshuset Priser på leie av Herredshuset. BRUNLANES HERREDSHUS FEST-, SELSKAP-, MØTE -LOKALER TIL LEIE. Trykk på utleiepriser. BRUNLANES HERREDSHUS ..... ØNSKER VELKOMMEN INN .... Trykk utleiepriser Halle Mølle - Sommeraktiviteter Møllesøndag, Husflidsdagen 26. juni 2011 BRUNLANES HERREDSHUS FEST-, SELSKAP-, MØTE -LOKALER TIL LEIE. Trykk på utleiepriser. 1/7 Brunlanes Historielag er en kulturvernforening i​ Larvik kommune.​​ Vi har ca 300 medlemmer. Historielaget eier to eiendommer i tidligere Brunlanes kommune:​ Halle Mølle ved Hallevannet og gamle Brunlanes Herredshus på Tanum. Litt Historie: Gamle Brunlanes HERREDSHUS Gamle Brunlanes Herredshus på Tanum Medlemsmøtene høst, vinter og vår holdes her. Litt Historie: HALLE MØLLE Halle Mølle. ​ Her arrangerer vi våre sommeraktiviteter. ​ STØTT OSS med Grasrotandelen hos NORSK TIPPING "BRUNANES HISTORIELAG" i søkfeltet

View All

Søkeresultater Nesjarheftet

bottom of page