top of page

Brunlanes Historielag er en kulturvernforening 

i​ Larvik kommune.​​
Vi har ca 330 medlemmer bosatt i

og utenfor kommunen.​​
Historielaget eier to eiendommer

i tidligere Brunlanes kommune:​
Halle Mølle ved Hallevannet og 

gamle Brunlanes Herredshus

på Tanum.

IMG_1823_korr_edited.jpg
Gamle Brunlanes Herredshus på Tanum

Medlemsmøtene høst, vinter og vår holdes her.

​På møtene har vi en gjest som kåserer over et tema,

gjerne noe lokalt.

Herredshuset på Tanum ble overtatt av historielaget etter kommunesammenslutningen i 1988.

Brunlanes Herredshus på Tanum ble innviet i 1926.  Allerede i 1911 hadde kommunen oppført kr. 1.000,- til et byggefond. Dette fondet hadde vokst til kr. 51.000,- da en byggekomite ble nedsatt i 1924.

>>> Les mere historie under "Herredshuset historie"   HER <<<

Halle Mølle.

Her arrangerer vi våre sommeraktiviteter.

Halle Mølle er et bygdemuseum og bygdetun hvor det arrangeres mølledager hver sommer, som trekker mange turister og fastboende. På mølledagene er det utstillinger, salg av brukskunst, kunstneriske innslag, foredrag, samt salg av rømmegrøt, kaffe, vafler, pølser og brus- hver søndag fra slutten av juni til begynnelsen av august. Området har flere restaurerte bygninger - ”Møllerstua” som er det gamle våningshuset fra 1749, møllebygningen fra 1880, smie fra 1850 m.m........

​>>>  Les mere historie under "Halle Mølle historie"   HER <<<

bottom of page