top of page

Nesjar heftet 1979 - 1980

Årstall

Hefte

Forf etternavn  

Forf. fornavn

Artikler

Side  

Stikkord

1979 - 1980    

Nesjar   

Sjølyst

Hans J.           

Min barndoms Helgeroa

s.5

 

1979 - 1980

Nesjar

Andresen

Thomas

Litt om anlegg og vedlikehold av veiene ved Tanum kirke

s.12

 

1979 - 1980

Nesjar

Foldvik

Arne Larsen

Veier og vedlikehold                                                                       

s.22

 

1979 - 1980

Nesjar

Hægeland

Tormod

Fra en fjern-nær fortid. Om bilkjøring i Brunlanes for 60 - 70 år siden 

s.24

 

1979 - 1980

Nesjar

Tanggaard

Alf 

Tang - Tangrett - Tangskjæring

s.27

 

1979 - 1980

Nesjar

Bærug

Marit

Brøyting i Omslandselva

s.30

 

1979 - 1980

Nesjar

Eikedalen

Andreas

Steinindustrien i gammel tid i Tvedalen

s.36

 

1979 - 1980

Nesjar

Amundrød

Kristoffer

Mitt liv som fraktemann

s.40

 

1979 - 1980

Nesjar

Eikedalen

Andreas

Hallevannet før 1920

s.49

 

1979 - 1980

Nesjar

Tanggaard

Alf

Doktorskyss

s.57

 

1979 - 1980

Nesjar

Gustavsen

Kaia

Bedehuset, kristenliv og vekkelse

s.59

 

1979 - 1980

Nesjar

Lund

Nelly

Litt om fiskeforeningen i Havna

s.65

 

bottom of page